Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2008

Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιώργο!

1) Όλα τα εισοδήματα να φορολογούνται με ενιαία κλίμακα.
2) Ένα ενιαίο όριο αφορολόγητου εισοδήματος για όλους. Πάνω απ' αυτό το όριο, ο φορολογικός συντελεστής θα αυξάνεται ανάλογα με το εισόδημα. Με αυτό το μέτρο θα αναιρεθεί η απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ με την οποία καταργήθηκε το αφορολόγητο όριο των 10.500 ευρώ.
3) Τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας.
4) Μείωση φορολογικού συντελεστή στα εταιρικά κέρδη που επενδύονται παραγωγικά.
5) Τα μερίσματα θα φορολογούνται ως εισόδημα φυσικών προσώπων και όχι αυτοτελώς.
6) Φόρος υπεραξίας μετοχών με συψηφισμό των ζημιών.
7) Κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων και επαναφορά του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, από τον οποίο δεν θα εξαιρεθεί ούτε η Εκκλησία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: