Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Βαίνομεν προς εκλογάς...

Συχνά διατυπώνεται η άποψη πως «στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα».
Η άποψη αυτή είναι εν μέρει μόνο σωστή.
Γιατί οι εκλογές μπορεί να λύνουν τα πολιτικά προβλήματα, όχι, όμως, και τα οικονομικά.
Βέβαια, θα μπορούσε να πει κανείς πως και τα οικονομικά μας προβλήματα είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας ενός διεφθαρμένου και πελατειακού πολιτικού συστήματος.
Θα συμφωνήσω.
Αλλά, στην περίπτωση αυτή, πρέπει οι εκλογές να ανατρέψουν εκ θεμελίων το σαθρό πολιτικό σύστημα.
Και, προσωπικά, δεν βλέπω ούτε το λαό ούτε το υπάρχον πολιτικό στελεχικό δυναμικό να έχει καμιά τέτοια διάθεση...

Δεν υπάρχουν σχόλια: